Nprimen-3068

Nprimen-3068 یک واکس امولسیونی بر پایه پارافین واکس است. پایداری این واکس خوب و مورد استفاده در بسیاری از صنایع است.

Category:

Description

موارد استفاده و کاربرد محصول :
 Naprimen-3068یک واکس امولسیونی با پایه پارافین واکس بوده که در صنایع گوناگون مورد مصرف قرار میگیرد.

  • در رنگ های پایه آبی،به عنوان پرکننده سطح تماس غلظت دهنده و آب گریزی
  • در چرم: بعنوان پرکننده سطح چرم،آنتی بلوکینگ
  • در نساجی: به عنوان وزن دهنده و پر کننده پارچه و افزایش قابلیت برش فوری و دوختن
  • در فلزات: همراه با واکس های پلی اتیلن امولسیون جهت ؟ کردن قطعات و محصولات فلزی و جلوگیری از آسیب و خش وارد شدن به سطوح آن