دی سدیم لورث سولفوسکسینات (راکاپون DLS)

راکاپون DLS به عنوان یک عامل ضد تحریک کننده در محصولات فرمولاسیون شونده و آرایشی عمل می کند و می تواند به عنوان امولسیفایر، نرم کننده، مرطوب کننده و عامل کف زا استفاده شود

توضیحات

دی سدیم لورث سولفوسکسینات (راکاپون DLS)
راکاپون DLS به عنوان یک عامل ضد تحریک کننده در محصولات فرمولاسیون شونده و آرایشی عمل می کند و می تواند به عنوان امولسیفایر، نرم کننده، مرطوب کننده و عامل کف زا استفاده شود

فهرست