احتراما بدینوسیله از جنابعالی دعوت می شود تا از غرفه شرکت راک شیمی واقع در سالن 7 ، غرفه شماره 725 در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، مواد اولیه ، منسوجات خانگی ، ماشین های گلدوزی و…