کاتالوگ نساجی
واحد فروش :02188843227

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

مواد شیمیایی نساجی

اسپین فینیش ها

نام محصولشکل ظاهریتوضیحات
راکسپین SY-1100مایع شفاف متمایل به زردمناسب برای خطوط تولید BCF با درصد اکتیو اقتصادی
راک راک اسپین SY - 1150مایع شفاف متمایل به زردمناسب برای خطوط تولید BCF با درصد اکتیو نرمال
راک اسپین SY - 1200مایع شفاف متمایل به زردمناسب برای خطوط تولید BCF با درصد اکتیو بالا
راک اسپین SY - 1350مایع بیرنگ و شفافمناسب برای خطوط تولید BCF با درصد اکتیو بالا
راک اسپین SY – 1500مایع شفاف متمایل به زردمناسب برای خطوط تولید کاردینگ
راکسپین SY-5510مایع شفاف متمایل به زردمناسب برای الیاف Staple
راک اسپین SY – 1400مایع شفاف متمایل به زردمناسب برای خطوط تولید CF
کارلتون RL – 300مایع بیرنگ و شفافمناسب برای خطوط تولید POY بر پایه پلی اتیلن فتی الکل استر
کارلتون RL – 500مایع بیرنگ و شفافمناسب برای خطوط تولید POY بر پایه EO-PO
گلامور TH-810مایع بیرنگ و شفافمناسب برای خطوط تولید FDY

آنتی استاتیک ها

نام محصولشکل ظاهریتوضیحات
راک استات 3226مایع شفافآنتی استاتیک مناسب برای انواع نخ و پارچه های سینتتیک و طبیعی
راک استات 7700مایع شفافآنتی استاتیک با اکتیو بالا برای انواع نخ و پارچه های مصنوعی و طبیعی
راکستات 12045مایع شفافآنتی استاتیک برای انواع نخ و پارچه های سینتتیک و طبیعی

نرمکن ها

نام محصولشکل ظاهریتوضیحات
راکاسافت RCYپرک سفید متمایل به زردنرم کن کاتیونیکی پرک با شارژ کاتیونیک بالا
راکاسافت RNYپرک سفید رنگنرم کن نانیونیک پرک
راکاسافت PNC – 250ماده خمیری سفید متمایل به زردنرمکن نانیونیکی خمیری
راکاسافت PCC – 200ماده خمیری سفید متمایل به زردنرمکن کاتیونیکی خمیری 20% برپایه استرآمید
راکاسافت PCC – 300ماده خمیری سفید متمایل به زردنرمکن کاتیونیکی خمیری 30% برپایه استرآمید
بناتیت 900ماده خمیری متمایل به زردنرمکن کاتیونیکی خمیری کنسانتره
میکروسیل ASP – 40مایع شفاف بی رنگنرمکن میکروسیلیکونی کنز
میکروسیل ASP – 25مایع شفاف بی رنگنرمکن میکروسیلیکونی
ماکروسیل MSP – 35مایع شیری رنگنرمکن ماکروسیلیکونی کنز

واکس ها

نام محصولشکل ظاهریتوضیحات
راکاواکس MUPE-100پرک سفید رنگواکس 100% پلی اتیلنی با خواص براق کنندگی ، پرکنندگی و حجم دهندگی بالا
نپرامین ۳۰۵۰مایع سفید رنگواکس 30% پلی اتیلنی با خواص نرم کنندگی ، پرکنندگی ، حجم دهندگی و آنتی استاتیک

مواد تعاونی رنگرزی

نام محصولشکل ظاهریتوضیحات
پالول SF - 400مایع ویسکوز زرد رنگیکنواخت کننده رنگ های دیسپرس
سولفور سدیمپودر زرد رنگرنگرزی گوگردی
راکتانول VS – 100پودر بژ رنگدیسپرس کننده رنگ های دیسپرس
گریتاژ F – 211مایع قهوه ای رنگکریر برای رنگرزی رنگ های دیسپرس
راکتانول DS – 100پودر کرم رنگدیسپرس کننده رنگ های دیسپرس

بایوسایدها

نام محصولشکل ظاهریتوضیحات
مرگاتیل RK-90 مایع شفافنگهدارنده ، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT ، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
مرگاتیل RV-1541مایع شفافنگهدارنده ، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT و فرمالدئید ، مناسب برای انواع محصولات آب پایه

محصولات تکمیل (FINISH)

نام محصولشکل ظاهریتوضیحات
راکاپن AOWمایع شفافصابون پس شور
راکافیکس M مایع شفاف و بیرنگفیکس کننده پیگمنت های امولسیونی در چاپ پارچه
راکافیکس KVSمایع شفاف و بیرنگضد چروک و عامل فیکس کننده
وتینگ ول QW – 100مایع غلیظ زرد رنگ عامل مرسرایزینگ و نفوذ دهنده در محیط های قلیایی با سود سوزآور برای نخ های کتان و پلی استر با درصد اکتیو 100%
وتینگ ول QW – 50مایع زرد شفافعامل مرسرایزینگ و نفوذ دهنده در محیط های قلیایی با سود سوزآور برای نخ های کتان و پلی استر با درصد اکتیو 50%
دنزوسیت AWS – 83مایع غلیظ و بیرنگسختی گیر قوی آب های صنعتی با اکتیو بالا
راکاپن RAGمایع ویسکوز زرد و شفافعامل دیسپرس کننده ، واشینگ آف و ترسیب یون های کلسیم ، منیزیم و آهن
راکاپن ST – 22مایع شفافپایدار کننده آب اکسیژنه
راکاپن WA – 22مایع شفاف زردعامل شستشو دهنده قوی با خواص خیس کنندگی و از بین بردن روغن بسیار خوب
راکاپن YS – 23مایع بیرنگعامل شستشو دهنده فاقد حلال و مناسب برای از بین بردن انواع روغن ها ، واکس ها و آلودگی ها در پارچه های طبیعی و سینتتیک
راکاپن DOSمایع شفافعامل نفوذ دهنده مناسب
نانوکر TEX – Gمایع شفافاسید ارگانیک جایگزین اسید استیک

ضد کف ها

نام محصولشکل ظاهریتوضیحات
برتافوم ۱۶۱۶مایع غلیظ و ماتضد کف غیرسیلیکونی برپایه روغن های معدنی با اکتیو 100%
برتافوم RCC – 1620مایع غلیظ و ماتضد کف غیرسیلیکونی برپایه روغن های معدنی با اکتیو 100%
راکدیفوم SLT – 660مایع شیری رنگضد کف سیلیکونی مناسب برای کف کم با پایداری پایین
راکدیفوم SC – 45مایع شیری رنگضد کف سیلیکونی مناسب برای کف نسبتا زیاد با پایداری بالا
راکدیفوم TX – 10مایع شیری رنگضد کف سیلیکونی مناسب برای کف زیاد با پایداری خیلی زیاد
راکدیفوم RFD – 50مایع شیری رنگضد کف سیلیکونی مناسب برای کف پایدار بسیار زیاد و میکروحباب های موجود