چشم انداز

تولید مواد شیمیایی تخصصی مورد استفاده صنایع میانی

نوآوری در محصولات جهت ارتقا کیفی

ابداع محصولات جدید برای صنایع هدف

استفاده حداکثری از کالاها و خدمات ایرانی و صادرات حداکثری محصولات تولیدی