راکاسافت RCY

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

راکاسافت RCY

راکاسافت RCY یک نرم کننده به شکل پرک و بدون خاصیت زردکنندگی است که بر روی الیاف طبیعی، مصنوعی، و ترکیبی، و همچنین پارچه ها بسیار موثر می باشد.

ویژگی ها
شکل ظاهری به شکل پرک
ماهیت آمید چرب
خاصیت یونی کاتیونی
PH (محلول 1:10) 4 الی 5
قابلیت انحلال قابل رقیق شدن در آب گرم 56 درجه
درصد ماده جامد 1 ± 98
ایمنی طبق تجربیات ما، این محصول اثر سوئی بر سلامتی ندارد.
بسته بندی بسته های PE 20 کیلوگرمی

راکاسافت RCY یک نرم کننده کاتیونی است. این ماده با الکترولیت های (baths) رزین سازگار بوده، به پارچه بافتی نرم و مستحکم می بخشد. این ماده الیاف رنگ شده را سفید نمی کند. در الکترولیت رنگ به آرامی تخلیه می شود، به توزیع یکنواخت محصول در پارچه کمک می کند، و پارچه تمام شده را نرم و لطیف می کند.
توجه: این ماده در صورت رقیق نشدن، پارچه را زرد خواهد کرد. بنابراین، باید 20 قسمت راکاسافت RCY را به 80 قسمت آب گرم 56 درجه، در حالی که آب را به هم می زنید، اضافه کرده آنرا رقیق نمایید.