صنعت نساجی

— اسپین فینیش ها
 • راک اسپین SY-1500

  اسپین فینیش نانیونیک مناسب برای نخ های PP و BCF

 • راک اسپین SY-1200

  مناسب برای نخ های BCF , PP و PES

 • راک اسپین SY-1300

  مناسب برای نخ های BCF , PP و PES

 • راک اسپین SY-1150

  مناسب برای نخ های BCF , PP و PES

 • راک اسپین SY-1400

  مناسب برای نخ های BCF , PP و PES

 • راک اسپین SY-5510

  مناسب برای نخ های BCF , PP و PES

 • راک اسپین RTD-3205

  مناسب Staple برای نخ های BCF , PP و PES

 • راک اسپین SY-2510

  مناسب برای نخ های BCF , PP و PES

 • راک اسپین PEP-3260

  مناسب برای نخ های BCF , PP و PES

 • راک اسپین TEX-3255

  مناسب برای نخ های BCF , PP و PES

 • کارلتون RL-200

  مناسب برای نخ های POY

 • راک اسپین OGT-3263

  مناسب برای نخ های BCF , PP و PES

 • گلامور TH-810

  مناسب برای نخ های FDY

— آنتی استاتیک ها
 • راک استات 3726

  مناسب برای انواع نخ و پارچه های سینتتیک و طبیعی

 • راک استات 12045

  مناسب برای انواع نخ و پارچه های سینتتیک و طبیعی

 • راک استات 3731

  مناسب برای انواع نخ و پارچه های سینتتیک و طبیعی

 • راک استات 3729

  مناسب برای انواع نخ و پارچه های سینتتیک و طبیعی

 • راک استات 3750

  محصول کاتیونیک با دارا بودن قدرت آنتی استاتیک بالا

 • راک استات 3748

  مناسب برای انواع نخ و پارچه های سینتتیک و طبیعی

— نرم کن ها
 • راکاسافت RNY

  جهت نرم کردن انواع پارچه و نخ

 • راکاسافت RCY

  جهت نرم کردن انواع پارچه و نخ

 • راکاسافت RIA
  نیمه میکرو نرم کننده امولسیونی بر پایه مورد استفاده در میانه نساجی است.

 • راکاسافت RIECO-5127
  یک نرم کننده و افزودنی میکرو-امولسیونی بر پایه سیلیکون برای پرداخت پارچه است

 • لیتاسول N-200

 • لیتاسول C-100

 • راکاسافت PCC-70

  نرم کن کاتیونیک با اکتیو 25 درصد مناسب برای انواع پارچه های طبیعی و سینتتیک

 • راکاسافت PCC-50

  نرم کن کاتیونیک با اکتیو 25 درصد مناسب برای انواع پارچه های طبیعی و سینتتیک

 • میکروسیل ASP-40

  عامل نرم کننده میکروامولسیونی بدون Alkyl Phenol Etoxylote و سازگار با محیط زیست

 • راکاسافت PCE-25

  نرم کن نانیونیک مناسب برای انواع پارچه ها بدون برجای گذاشتن لکه زرد رنگ

— واکس ها
 • نپرامین MUPE-30

  نرم کننده ، پرکننده ، حجم دهنده و آنتی استاتیک مناسب خیاطی با ماشین

 • انپرامین MUPE-100

  واکس 100 درصدی پلی اتیلنی

 • نپرامین PWA-40

  نرم کننده ، آهار دهنده و وزن دهنده

— بایوسایدها
 • مرگاتیل RV-1541

  بایوساید موثر برای جلوگیری از رشد باکتری ها ، مخمرها و قارچها در سیستم های آبی

 • مرگاتیل RK-90

  بایوساید و عامل مقابله با انواع باکتری و کپک

— دیسپرس کننده ها
 • راکتانول VS-100

  دیسپرس کننده رنگ های ری اکتیو ، مستقیم و اسیدی

 • راکتانول WS

  دیسپرس کننده انواع رنگ های آنیونیک و نانیونیک

— محصولات تکمیل ( Finish )
 • راکافیکس M
  یک رزین بر پایه فرم آلدهید ملامین است که برای فرایند تثبیت چاپ پیگمنت به کار می رود.

 • راکافیکس ED

  فیکس کننده رنگ های مستقیم و ری اکتیو با درصد فرمالدهید بسیار کم

 • راکاپن COMBO-90

  خیس کننده با حداقل کف و خواص شویندگی و نفوذ بالا

 • راکافیکس KVS

  ضد چروک و عامل فیکس کننده

 • راکاپون QW 50%
  یک عامل مرسریزه کننده (حریرنما کننده) و خیس کننده

 • راکاپن SA-18

  عامل ترسیب یون های کلسیم ، منیزیم و آهن

 • راکاپن RAG

  عمل دیسپرس کننده ، واشینگ آف و ترسیب یون های کلسیم ، منیزیم و آهن

 • راکاپن ST-22

  پایدارکننده آب اکسیژنه

— ضد کف ها
 • المینافوم HT-5

  مناسب برای دماهای بالا مانند دستگاه های ژیگر و وینچ

 • المینافوم RE-39

  مناسب برای دماهای بالا در تمامی دستگاه ها و فرآیندها

 • المینافوم 3180

  ضد کف برای کلیه فرآیندهای جانبی نساجی مانند شستشوی دستگاه ها و تصفیه خانه

 • برتافوم 1602

  استفاده در مواقع ایجاد لکه روی پارچه توسط ضد کف

 • المینافوم 3122

  مناسب برای بسیاری از فرآیندهای نساجی