صنعت نساجی

— نرم کن ها
 • راکاسافت RNY

 • راکاسافت RCY
  یک نرم کننده به شکل پرک و بدون خاصیت زردکنندگی است

 • راکاسافت RIA
  نیمه میکرو نرم کننده امولسیونی بر پایه مورد استفاده در میانه نساجی است.

 • راکاسافت RIECO-5127
  یک نرم کننده و افزودنی میکرو-امولسیونی بر پایه سیلیکون برای پرداخت پارچه است

 • لیتاسول N-200

 • لیتاسول C-100

— روغن ها
 • راک اسپین SY-1200

 • راک اسپین SY-1500

— سایر مواد
 • راکاپون QW 50%
  یک عامل مرسریزه کننده (حریرنما کننده) و خیس کننده

 • راکافیکس M
  یک رزین بر پایه فرم آلدهید ملامین است که برای فرایند تثبیت چاپ پیگمنت به کار می رود.

 • راکاپون DOSS

 • راکاپون SNPF

 • راکستات 12045