Rockapon CAPB

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rockapon CAPB نوعی روکنشگر آمفوتری است که در صورتی که به همراه روکنشگر های آنیونی مانند سدیم لوریل اتر سولفات، یا تری اتانول امین لوریل اتر سولفات به کار رود، باعث کاهش کشش سطحی و حساسیت پوست می شود. از آنجایی که این ماده با روکنشگرهای کاتیونی سازگار است، از آن در نرم کننده های مو استفاده می شود. Rockapon CAPB یک عامل وتینگ و امولسیون کننده بسیار خوب برای کاربردهای مختلف می باشد.