صنعت رنگ و رزین

— دیسپرس کننده ها
 • مرکولان RA-40
  دیسپرس کننده انواع رنگ های ارگانیک و معدنی

 • مرکولان RN-40
  دیسپرس کننده انواع رنگ های ارگانیک و معدنی

 • مرکولان RAN-100
  دیسپرس کننده انواع دوده (Carbon Black) در آب

— بایوسایدها
 • مرگاتیل RV-1541
  ضد قارچ و باکتری برای انواع محصولات آب پایه

 • مرگاتیل RK-90
  ضد قارچ و باکتری برای انواع محصولات آب پایه

— براشینگ
 • براش ول PT-3455
  افزایش قابلیت فرچه خوری ، روانی و براقیت انواع رنگ های آب پایه

— ضد کف ها
 • الیمینافوم 3116

  ضد کف مناسب برای انواع رنگ های آب پایه

 • الیمینافوم رفید 3410
  ضد کف با قدرت عالی و سازگار با phهای 3 تا 10

 • راکدیفوم SLD-22

  ضد کف مناسب برای انواع رنگ های آب پایه

 • راکدیفوم SC-45
  ضد کف مناسب برای انواع رنگ های آب پایه

 • برتافوم 1610

  برپایه روغن های معدنی و مناسب برای انواع رنگ های آب پایه

 • برتافوم 1602

  برپایه روغن های معدنی و مناسب برای انواع رنگ های آب پایه

 • برتافوم 1612

  برپایه روغن های معدنی و مناسب برای انواع رنگ های آب پایه

 • برتافوم 1611

  ضد کف مناسب برای انواع رزین های امولسیونی

 • برتافوم 1580

  ضد کف مناسب بر پایه هیدروکربورهای آلی و مناسب برای رنگ های آب پایه

— واکس ها
 • نپرامین MUPE-30
  رقیق شده با اکتیو 30 درصد

 • نپرامین MUPE-100

  واکس 100درصدی پلی اتیلنی

 • نپرامین 3068
  عامل پرکننده ، حجم دهنده و ضد چسبندگی با اکتیو 40 درصد

 • نپرامین 3064

  عمل براق کننده ، پرکننده و ضد چسبندگی و سازگار با انواع رزین ها

 • نپرامین 3075

  مناسب برای انواع رنگ های نانیونیک و کاتیونیک با خاصیت آنتی استاتیک و ضد چسبندگی

 • نپرامین 3070
  عامل براق کننده ، پرکننده و ضد چسبندگی