خاک رنگبر

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

خاک رنگبر

این نوع خاک اکتیو جهت تصفیه و رنگبری انواع روغن های صنعتی البته با درصد مصرف پائین تر ، تا 50% از خاک رنگبر معمولی و نیز رنگبری انواع روغن های مایع و جامد ، روغن ترانس و مرحله دوم تصفیه وازلین و با توجه به این که دمای رنگبری این نوع خاک اکتیو پائین می باشد برای رنگبری انواع فرآورده های نفتی که دارای نقطه اشتعال پائین می باشند مناسب می باشد.
درصد مصرف این نوع خاک به نوع روغن پایه و نیز رنگ مورد نظر جهت استحصال متفاوت می باشد. مثلا برای روغن ترانسفورماتور 1 الی 2 درصد و برای انواع پارافینها از 3 تا 8 درصد تفاوت می باشد.
البته لازم به ذکر می باشد کلیه شرایط اعمالی ابتدا می بایستی در آزمایشگاه تست شده و سپس به قسمت تولید تعمیم داده شود.