روان کننده حفاری

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

روان کننده حفاری

محصول راک شیمی یک عامل فوق روانکننده و یک عامل کاهنده آب است . این ماده به صورت ویسکوزیته مایعات غلیظ و یا مواد پودری موجود می باشد و خاصیت روانی بتن و گل حفاری را بهبود بخشیده ، مقاومت خمشی و تاب فشردگی آنها را افزایش می دهد.