پتاسیم فرمیات

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

پتاسیم فرمیات

پتاسیم فرمیات ، نمک پتاسیم اسید فرمیک است ، با جرم مولی 84.12 گرم بر مول ، این محصول که انحلال پذیری بالایی در آب دارد ، به عنوان شوراب ( آب نمک ) در حفاری با مته ، اتمام ، و سیالات با حجم بالا استفاده می شود.
پتاسیم فرمیات یک جایگزین مناسب برای نمک های کلرید دار است و خطری برای محیط زیست ندارد . یک منبع یون های پتاسیم ، از هیدراته شدن پوسته توسط تبادل یونی جلوگیری می کند.
پتاسیم فرمیات لغزنده تر و روان تر از گروه های مشابه کلریدی می باشد و می تواند به عنوان فاز شوراب (آب نمک) داخلی در سیستم های امولسیون معکوس بکار برده شود.

ویژگی ها
Appearance White powder
Specific gravity 1.91
Purity 97%
Melting point 334F / 167.5 C
Aqueous solubility 32.8g/100 mL at 32F
331g/100 mL at 64F
657g/100 mL at 176F
Packing 25kg sacks or 1 tonne big bags