بازدارنده سولفید هیدروژن

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

بازدارنده سولفید هیدروژن

سولفید هیدروژن (H2S) یک گاز بسیار سمی و تند است که باعث مشکلات در هر دو صنعت نفت و گاز بالادست و پایین دست می شود.
روند حذف H2S به عنوان شیرین سازی گاز شناخته می شود و می توان با کمک مواد شیمیایی این عامل را کاهش یا حذف نمود. جاذب H2S راک شیمی می تواند یک جایگزین مقرون به صرفه برای فرآیندهای شیرین سازی گاز / مایع معمولی مانند واحد آمین و یا فرآیندهای با بستر خشک برای جلوگیری از خوردگی هیدروژن سولفید باشد.

جاذب H2S می تواند به درمان موفقیت آمیز در طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی فراهم می کند.

  1. حذف H2S  از جریان گاز
  2. حذف H2S از مایعات هیدروکربنی ترش ( میعانات و جریان NGL )
  3. کاهش H2S در فضای بخار مخزن مایع ترش