Rockytan TAK

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

Rockytan TAK

Rockytan TAK یک سینتان آنیونی برای خنثی سازی و ری تانینگ است که خواص رنگرزی و جلادهی مناسبی دارد.
ویژگی ها
شکل ظاهری پودر کرمی
ماهیت آنزیم قلیایی پروتئاز
درصد ماده جامد 100
درصد فعالیت 1500
PH (محلول 1:10) خنثی
ایمنی برای اطلاعات بیشتر به MSDS مراجعه نمایید.
شرایط نگهداری در مکانی خشک، خنک، دارای تهویه مناسب، با دمای 15 الی 25 درجه سانتیگراد، و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
بسته بندی کیسه های PE 25 کیلوگرمی
موارد استفاده و توصیه ها:

Rockytan TAK خاصیت خنثی سازی بسیار خوبی دارد. این ماده همچنین به چرم مقاومت بسیار بالایی در برابر نور می دهد.
Rockytan TAK را می توان به تنهایی در فرایند خنثی سازی استفاده کرد. از این محصول می توان برای دباغی و ری تانینگ آنیلین، نوبوک، جیر، و سایر انواع چرم که در آنها رنگ، برق و جلا، صافی و همواری، مقاومت در برابر نور و گرما عوامل مهمی هستند، به کار برد. بهتر است این ماده بین سدیم فرمات و بی کربنات 0.1 الی 0.7 درصد به مدت زمان 30 الی 45 دقیقه استفاده شود.
دقت داشته باشید که به خاطر خاصیت بافری این ماده، هنگام استفاده از آن در خنثی سازی، PH از 7 یا 7.5 تجاوز نمیکند، حتی اگر قلیاهای بسیار قوی مانند سود سوزآور اضافه شوند.
300 درصد آب 35 درجه سانتیگراد
1 درصد سدیم فرمات به مدت 30 دقیقه
0.1 الی 0.7 درصد Rockytan TAK به مدت 30 دقیقه
0.5 الی 0.7 درصد سدیم بی کربنات به مدت 30 دقیقه