Rockytan RRN

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

Rockytan RRN

Rockytan RRN را می توان در دباغی و ری تانینگ چرم سفید به همراه پودر کروم استفاده کرد.
اگر این ماده در دباغی معدنی استفاده شود، سرعت نفوذ و پراکندگی عوامل دباغی را افزایش میدهد. این ماده همچنین به چرم هایی که با آن دباغی یا ری تانینگ شده اند، بافتی متراکم تر داده، به چرم های جیر پرزهای نرم تری می بخشد.
ویژگی ها
شکل ظاهری پودر سبز کم رنگ
ماهیت عامل دباغی آلومنیوم- کروم
درصد Cr2O3 3.5
خاصیت یونی کاتیونی
PH (محلول 1:10) 2.2 الی 2.5
درصد آلومنیوم 14 الی 15
ایمنی طبق تجربیات ما، این محصول اثر سوئی بر سلامتی ندارد. برای اطلاعات بیشتر به MSDS مراجعه نمایید.
شرایط نگهداری در مکانی خشک، خنک، دارای تهویه مناسب، با دمای 15 الی 25 درجه سانتیگراد، و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
بسته بندی کیسه های PE 25 کیلوگرمی
موارد استفاده و توصیه ها:

Rockytan RRN حتی در آب سرد نیز حل شده، با اسیدها، نمک ها، و عوامل دباغی کرومی سازگار است.
اگر به تنهایی برای دباغی استفاده شود، چرمی سفید به دست می دهد، و در مورد پوست های پشم دار، چرمی با رنگ روشن حاصل می شود، بدون اینکه پشم به رنگ سبز در آید. مقدار مصرف، 2 الی 3 درصد در دباغی (به همراه 5 الی 6 درصد پودر کروم) و 2 الی 4 درصد در ری تانینگ (قبل از خنثی سازی) می باشد.