Rockytan RR7

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

Rockytan RR7

Rockytan RR7 یک عامل دباغی رزین با تاثیر پرکنندگی انتخابی است که حاوی فرم آلدهید است. این ماده مخصوصا بر قسمت های شل و نرم چرم مثل پوست شکم موثر است.
ویژگی ها
شکل ظاهری پودر بژ
ماهیت عامل دباغی رزین
خاصیت یونی آنیونی
PH (محلول 1:10) 0.5 ± 9
ایمنی طبق تجربیات ما، این محصول اثر سوئی بر سلامتی ندارد. برای اطلاعات بیشتر به MSDS مراجعه نمایید.
شرایط نگهداری در مکانی خشک، خنک، دارای تهویه مناسب، با دمای 15 الی 25 درجه سانتیگراد، و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
بسته بندی کیسه های PE 25 کیلوگرمی
موارد استفاده و توصیه ها:

Rockytan RR7 خاصیت پرکنندگی بسیار خوبی دارد. این ماده اگر به همراه Rockytan RP2 استفاده شود، به نفوذ رنگ و مسطح کردن چرم کمک می نماید.
Rockytan RR7 هیچ گونه تاثیر سفید کنندگی بر رنگ نداشته به چرم اندکی رنگ بژ می دهد. استفاده از این ماده به تنهایی برای پوست های سفید توصیه نمی شود. Rockytan RR7 خواص جلاپذیری و برجستگی پذیری چرم را بهبود بخشیده چرم را برای پرداخت آماده می کند. مقدار استفاده بسته به نوع چرم متفاوت است بعد از خنثی سازی و رنگرزی بین 1 الی 4 درصد می باشد (بسته به وزن پوست بدون مو).