Rockytan RPR

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

Rockytan RPR

Rockytan RPR یک عامل ری تانینگ مصنوعی بر پایه نفتالین با خاصیت ضعیف اسیدی می باشد که برای هر نوع چرمی مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده خاصیت پر کنندگی خوبی بر روی چرم های شل مثل پوست شکم داشته و در برابر نور نیز مقاوم می باشد.
ویژگی ها
شکل ظاهری پودر قهوه ای روشن
ماهیت ماده مصنوعی برپایه نفتالین
خاصیت یونی آنیونی
PH (محلول 1:10) 1 ± 3
ایمنی طبق تجربیات ما، این محصول اثر سوئی بر سلامتی ندارد. برای اطلاعات بیشتر به MSDS مراجعه نمایید.
شرایط نگهداری در مکانی خشک، خنک، دارای تهویه مناسب، با دمای 15 الی 25 درجه سانتیگراد، و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
بسته بندی کیسه های PE 25 کیلوگرمی
موارد استفاده و توصیه ها:

Rockytan RPR خاصیت پرکنندگی بسیار خوبی داشته و در صورت استفاده به همراه Rockytan RR7 به نفوذ رنگ نیز کمک می نماید.
Rockytan RPR را میتوان به تنهایی و یا به همراه سایر عوامل خنثی ساز مانند سدیم فرمات و بی کربنات، به منظور کاهش رسوب سطحی مواد ری تانینگ استفاده کرد. مقدار مصرف بسته به نوع چرم متفاوت بوده و بین 1 الی 2 درصد (بر اساس وزن چرم تراشیده شده) بعد از خنثی سازی و رنگرزی است.