Rockytan RP2

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

Rockytan RP2

Rockytan RP2 یک عامل ری تانینگ برپایه نفتالین، با خاصیت اسیدی ضعیف است که برای هر گونه چرم مورد استفاده قرار میگیرد. این ماده تاثیر پرکنندگی خوبی بر روی قسمت های نرم چرم مانند پوست شکم و سر دست دارد.
ویژگی ها
شکل ظاهری پودر قهوه ای روشن
ماهیت ماده مصنوعی برپایه نفتالین
خاصیت یونی آنیونی
PH (محلول 1:10) 0.5 ± 3.5
ایمنی طبق تجربیات ما، این محصول اثر سوئی بر سلامتی ندارد. برای اطلاعات بیشتر به MSDS مراجعه نمایید.
شرایط نگهداری در مکانی خشک، خنک، دارای تهویه مناسب، با دمای 15 الی 25 درجه سانتیگراد، و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
بسته بندی کیسه های PE 25 کیلوگرمی
موارد استفاده و توصیه ها:

Rockytan RP2 به چرم ضخامت بسیار خوبی می بخشد. این ماده اگر به همراه Rockytan RR7 یا عوامل دباغی گیاهی استفاده شود، اثر سفید کنندگی بر روی رنگ خواهد داشت. برای چرم های سفید میتوان این محصول را به تنهایی و یا همراه سایر مواد شیمیایی استفاده کرد. در فرایند خنثی سازی، Rockytan RP2 را میتوان به تنهایی و یا به همراه سایر عوامل خنثی ساز مانند سدیم فرمات و بی کربنات، به منظور کاهش رسوب سطحی مواد ری تانینگ استفاده کرد. مقدار مصرف بسته به نوع چرم متفاوت بوده و بین 1 الی 7 درصد (بر اساس وزن چرم تراشیده شده) بعد از خنثی سازی و رنگرزی است. Rockytan RP2 همچنین به دیسپرس شدن مواد رنگرزی، آمینو رزین ها، و سینتان های جایگزین کمک می نماید.
خنثی سازی:
1 الی 3 درصد Rockytan RP2 به مدت 30 دقیقه
x درصد سدیم بی کربنات
آب 35 درجه
x درصد رنگ به مدت 45 الی 60 دقیقه
2 الی 3 درصد Rockytan RE-540 به مدت 30 دقیقه
1 الی 7 درصد Rockytan RR7
1 الی 3 درصد Rockytan RP2 به مدت 30 دقیقه
+ سایر عوامل ری تانینگ