Rockytan ROS

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

Rockytan ROS

Rockytan ROS یک سینتان جایگزین برای مصارف عمومی است که برای ری تانینگ چرم کروم حاوی فرم آلدهید و برای دباغی گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد.
ویژگی ها
شکل ظاهری پودر بژ
ماهیت سینتان جایگزین فنولیک
خاصیت یونی آنیونی
PH (محلول 1:10) 0.5 ± 3.5
ایمنی طبق تجربیات ما، این محصول اثر سوئی بر سلامتی ندارد. برای اطلاعات بیشتر به MSDS مراجعه نمایید.
شرایط نگهداری در مکانی خشک، خنک، دارای تهویه مناسب، با دمای 15 الی 25 درجه سانتیگراد، و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
بسته بندی کیسه های PE 25 کیلوگرمی
موارد استفاده و توصیه ها:

Rockytan ROS را میتوان در آب سرد و گرم رقیق کرده و برای هر نوع چرمی استفاده کرد. Rockytan ROS چرمی با رنگ سفید به دست می دهد که سفتی آن متوسط تا سفت است. از آنجایی که این ماده قابضیت کمی دارد، پرز های ظریف چرم از بین نمی روند. Rockytan ROS در صورت استفاده به همراه تانین های گیاهی، چرم را نرم کرده رنگ آن را روشن تر میکند.

این ماده خاصیت یکنواخت کنندگی بر روی رنگ دارد. چرم ری تان شده با این ماده خاصیت جلاپذیری و برجستگی پذیری خوبی دارد. در صورت استفاده با مواد دباغی رزین، مانند Rockytan RR7، خاصیت پرکنندگی این ماده بهبود می یابد. مقدار مصرف توصیه شده 1 الی 4 درصد برای ری تانینگ هر گونه چرم، و تا 10 درصد برای دباغی گیاهی می باشد.