Rockytan RE-808

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

Rockytan RE-808

Rockytan RE-808 یک عامل ری تانینگ آکرلیک برای چرم های تمام کروم است. این ماده با عوامل دباغی گیاهی و مصنوعی، فت لیکورها، رنگ های آنیونی، و سایر محصولات یونی سازگار می باشد.
ویژگی ها
شکل ظاهری مایع شفاف ویسکوز
ماهیت آکرلیک
خاصیت یونی آنیونی
PH (محلول 1:10) 6 الی 7
درصد رطوبت 1 ± 70
ایمنی طبق تجربیات ما، این محصول اثر سوئی بر سلامتی ندارد. برای اطلاعات بیشتر به MSDS مراجعه نمایید.
شرایط نگهداری در مکانی خشک، خنک، دارای تهویه مناسب، با دمای 15 الی 25 درجه سانتیگراد، و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
بسته بندی بشکه های PE 110 کیلوگرمی
موارد استفاده و توصیه ها:

Rockytan RE-808 به همراه سایر راکیتان ها برای حصول چرم ضخیم و نرم به کار می رود. در صورت ترکیب با Rockytan RE-540، خاصیت پرکنندگی این ماده افزایش می یابد. Rockytan RE-808 ماده بسیار مناسب برای پر کردن و ضخامت بخشیدن به کناره های پوست و چرم است. قبل از ری تانینگ، چرم باید به خوبی خنثی سازی شده باشد. اگر فرایند خشک کردن به روش خلا انجام شده باشد، افزودن مقدار کمی از این ماده در انتها باعث ایجاد ظاهر ظریف و براق، و ثابت شدن سایر مواد شیمیایی خواهد شد.
مقدار مصرف بسته به نوع چرم متفاوت بوده و بین 2 الی 3 درصد متغیر است (بر اساس وزن پوست تراشیده شده). این ماده، در چرم های سفید، مقاومت خوبی در برابر نور از خود نشان می دهد.
بعد از خنثی سازی:
80  درصد آب 35 درجه
x درصد رنگ به مدت 45 الی 60 دقیقه
1 الی 1.5 درصد Rockytan RE-808
2 الی 3 درصد Rockytan RE-540 به مدت 30 دقیقه
سایر عوامل ری تانینگ
برای کارایی بهتر، پس از فت لیکور کردن اصلی:
0.5 درصد اسید فرمیک به مدت 30 دقیقه
1 الی 2 درصد Rockytan RE-808 به مدت 30 دقیقه
0.5 درصد اسید فرمیک به مدت 30 دقیقه