Rockytan RE-540

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

Rockytan RE-540

Rockytan RE-540 یک عامل ری تانینگ کوپلیمر بر پایه مونومرهای آکرلیک است. این ماده نقش بسیار مهمی در پر کردن چرم های شل دارد. Rockytan RE-540 به بهبود خاصیت جلاپذیری در چرم های جیر نیز کمک می کند.
ویژگی ها
شکل ظاهری مایع ویسکوز به رنگ کرمی مات
ماهیت آکرلیک
خاصیت یونی آنیونی
PH (محلول 1:10) 1 ± 4
درصد فعالیت 1 ± 40
درصد رطوبت 1 ± 60
ایمنی طبق تجربیات ما، این محصول اثر سوئی بر سلامتی ندارد. برای اطلاعات بیشتر به MSDS مراجعه نمایید.
شرایط نگهداری در مکانی خشک، خنک، دارای تهویه مناسب، با دمای 15 الی 25 درجه سانتیگراد، و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
بسته بندی بشکه های PE 25 کیلوگرمی
موارد استفاده و توصیه ها:

Rockytan RE-540 چرم را بسیار نرم و پر می کند. این ماده یک عامل ری تانینگ بسیار عالی برای انواع چرم است. این ماده همچنین، در چرم های سفید، مقاومت خوبی از خود در برابر نور نشان می دهد. قبل از ری تانینگ، چرم باید کاملا خنثی سازی شده باشد. به دلیل PH پایین این محصول، آن را میتوان در مرحله آخر و به منظور ثابت کردن دیگر مواد شیمیایی استفاده کرد.
مقدار مصرف بسته به نوع چرم متفاوت بوده و بین 1 الی 4 درصد متغیر است (بر اساس وزن پوست تراشیده شده).

بعد از خنثی سازی:
80  درصد آب 35 درجه
x درصد رنگ به مدت 45 الی 60 دقیقه
1 الی 4 درصد Rockytan RE-540 به مدت 30 دقیقه
سایر عوامل ری تانینگ

یا پس از فت لیکور کردن:
1 الی 2 درصد Rockytan RE-540 به مدت 30 دقیقه