Rockytan RD

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

Rockytan RD

Rockytan RD خاصیت پرکنندگی بسیار بالایی دارد، مخصوصا در قسمت های شل و نازک چرم. اگر بر روی چرم های جیر و نوبوک استفاده شود، پرز های ضریفی به چرم می بخشد و میتوان چرم را به رنگ های روشن تر در آورد.
ویژگی ها
شکل ظاهری پودر بژ کم رنگ
ماهیت تغلیظ ملامین
خاصیت یونی کاتیونی
PH (محلول 1:10) 0.5 ± 8
ایمنی طبق تجربیات ما، این محصول اثر سوئی بر سلامتی ندارد. برای اطلاعات بیشتر به MSDS مراجعه نمایید.
شرایط نگهداری در مکانی خشک، خنک، دارای تهویه مناسب، با دمای 15 الی 25 درجه سانتیگراد، و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
بسته بندی کیسه های PE 25 کیلوگرمی
موارد استفاده و توصیه ها:

Rockytan RD یک عامل ری تانینگ است که مناسب برای انواع چرم است. به دلیل قدرت بالای آنیونی، این ماده با تمامی عوامل دباغی، رنگ ها، و افزودنی های آنیونی و تانین های گیاهی سازگار می باشد. Rockytan RD پرزهای چرم را بهبود می بخشد، بنابراین برای چرم های نوبوک و مخملی مناسب می باشد. Rockytan RD به راحتی در آب سرد و گرم حل شده محلولی شفاف و نسبتا قلیایی تولید میکند. پایداری این ماده در PH های کمتر از 3 تضمین نمی شود. بنابراین، توصیه می شود پس از خنثی سازی به استفاده شود.
دستور العمل ری تانینگ پوست خام گاو و رویه کفش:
150 درصد آب 40 درجه
3 درصد کروم
5 درصد Rockytan RAL، پس از 90 دقیقه تخلیه کنید و آبکشی نمایید.
خنثی سازی:
150 درصد آب 35 درجه
1 درصد سدیم فرمات، به مدت 30 دقیقه
2 درصد Rockytan TAK، بعد از 90 دقیقه PH محلول را چک کنید: باید تقریبا بین 4.5 و 4.8 باشد. تخلیه کرده بشویید.
100 درصد آب 35 درجه
4 درصد Rockytan RD به مدت 60 دقیقه
x درصد مواد رنگرزی به مدت 30 دقیقه
15 درصد Rockytan RD
2 درصد عصاره میموزا به مدت 90 دقیقه
50 درصد آب 60 درجه
2 درصد Rockol 710
2 درصد Rockol RSL
1 درصد Rockol LN-918
0.5 درصد Rockol RCA به مدت 60 دقیقه
1.5 درصد اسید فرمیک به مدت 30 دقیقه