Rockenzyme 7500-L

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

Rockenzyme 7500-L

Rockenzyme 7500-L یک عامل آنزیم زنی قلیایی پروتئاز است که حاوی نمک های آمونیوم و بافر است. Rockenzyme 7500-L برای انواع مختلف پوست مناسب می باشد.
با افزودن Rockenzyme 7500-L شفافیت و صافی پوست بهبود می یابد و تمامی پروتئین های اضافی حل شده از پوست و چرم زدوده می شود.

ویژگی ها
شکل ظاهری پودر سفید رنگ
ماهیت ترکیبی از اسیدهای آلی و معدنی با جرم مولکولی پایین
ماده جامد 93 الی 95 درصد
PH (محلول 1:10) 1 ± 5
شرایط نگهداری در مکانی خشک، خنک، دارای تهویه مناسب، با دمای 15 الی 25 درجه سانتیگراد، و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
ایمنی طبق تجارب ما، این محصول هیچ گونه تاثیر سو بر سلامتی ندارد. برای اطلاعات بیشتر به MSDS مراجعه نمایید.
بسته بندی کیسه های PE با وزن 25 کیلوگرم
موارد استفاده و توصیه ها:

 

Rockenzyme 7500-L در دماهای بین 33 الی 37 درجه سانتی گراد و PH 8.3 بسیار موثر می باشد. مقدار استفاده بسته به نوع پوست و میزان تاثیر مورد نیاز متفاوت می باشد.
مقدار مصرف توصیه شده:
0.5 الی 1 درصد (چرم خام) گاو
0.4 الی 0.6 درصد (چرم خام) گوسفند
0.4 الی 1.3 درصد (چرم خام) بز
1.5 تا 2.0 درصد (چرم خام) بوفالو

بعد از آهک زنی و جدا کردن گوشت از پوست :
300 درصد آب 25 درجه اضافه کرده بعد از 15 دقیقه تخلیه کنید.
300 درصد آب 30 درجه اضافه کرده بعد از 15 دقیقه تخلیه کنید.
100 درصد آب 37 درجه اضافه کنید.
0.1 درصد Rockol 642 اضافه کنید.
x درصد Rockenzyme 7500-L اضافه کرده بعد از 30 الی 60 دقیقه تخلیه کنید.
فرایند آنزیم زنی را بررسی کرده، تخلیه کنید.
300 درصد آب 37 درجه اضافه کرده بعد از 15 دقیقه تخلیه کنید.
300 درصد آب 25 درجه اضافه کرده بعد از 15 دقیقه تخلیه کنید.