Rockbiocide LP-30

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

Rockbiocide LP-30

Rockbiocide LP-30 یک قارچ کش با سمیت پایین است که برای محافظت از پوست خام در برابر کپک و قارچ طراحی شده است. این محصول عاری از PCP و مشتقات فنول است. این ماده در محیط های بسیار قلیایی و مایعات حاوی سولفید از بین می رود.
ویژگی ها
شکل ظاهری مایع شفاف قهوه ای
ماهیت Thio Cyanato Methyl Thio Benzothiazole(TCMTB)
خاصیت یونی غیریونی
درصد رطوبت حداکثر 0.5 درصد
درصد فعالیت 30 (TCMTB)
PH (محلول 1:10) 5 الی 6
نقطه اشتعال 130
قابلیت انحلال قابل انحلال در آب
ایمنی این محصول سمیت خفیفی دارد. برای اطلاعات بیشتر به MSDS مراجعه نمایید.
بسته بندی بشکه های PE 30 و 50 کیلوگرمی
موارد استفاده و توصیه ها:

برای اطمینان از توزیع یکنواخت، Rockbiocide LP-30، به صورت محلول پراشدار اضافه شود. این محلول باید مدت زمان کمی از مصرف آماده شود. چرم های عمل آوری شده با این محصول، در شرایط انبار، از خود مقاومت خوبی در برابر حمله کپک و قارچ نشان داده اند. برای نگهداری طولانی مدت چرم، توصیه می شود دز محصول را بالا برده و قبل از انبار کردن، محصول را به صورت یکنواخت به روی چرم اسپری کنید.
مقدار مصرف توصیه شده:
خیساندن: تا 0.05 درصد بسته به وزن خام
در اسید خوابانیدن: تا 0.1 درصد بسته به وزن در اسید خوابانده شده و قبل از اضافه کردن اسید
دباغی: (پوست خام) 0.1 تا 0.3 درصد، بسته به وزن در اسید خوابانده شده و بعد از دباغی کرومی

احتیاط:
به دلیل وجود روش های متنوع برای چربی زدایی و پخت، و همچنین انواع مختلف چرم، توصیه های ما بدون هیچ تضمینی می باشند. لطفا محصول را با فرمول خود و در شرایط و زمان خاص امتحان نمایید تا نتیجه دلخواه را به دست آورید.