واحد فروش :02188843227

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

مواد شیمیایی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

مواد اصلی

نام محصولتوضیحات
مورفولین ۹۹/۵ %ماده موثر ضدخورگی سیستم های آبی
ان-فرمیل مورفولین ۹۹.۵%حلال سلکتیو برای پروسه جداسازی خطوط الفین
آمیدو ایمیدازولینماده موثر ضدخورگی پروسه های نفتی پایه آب
آمیدو ایمیدازولینماده موثر ضدخورگی پروسه های نفتی پایه روغن/حلال
۱-۳-۵ تریآزینماده موثر جهت کاهنده H2S
کربوکسیلیک اسیدیکی از مواد موثره ضد رسوب
پلی آکریلیک اسید ۳۰% و ۵۰%یکی از مواد موثره ضد رسوب
آکریلیک اسید - انیدرید مالئیکیکی از مواد موثره ضد رسوب اسیدی

ضد خوردگی ها

نام محصولتوضیحات
راک اینهیبیت OS-500ضد خوردگی حلال در نفت
راک اینهیبیت OS-400ضد خوردگی خطوط لوله گاز
راک اینهیبیت WS-600ضد خوردگی حلال در آب شور و شیرین
راک اینهیبیت WS-700ضدخوردگی حلال در آب (سیستم تزریق)
راک اینهیبیت WS-800ضدخوردگی Overhead

ضد کف ها

نام محصولتوضیحات
الیمینافوم ۳۱۱۸ضدکف سیلیکونی مناسب سیستم پساب آب
راکدیفوم OI-717ضدکف سیلیکونی مناسب محیط نفتی
برتافوم ۱۶۴۵ضدکف غیر سیلیکونی مایع با اکتیو ۱۰۰%

بایوسایدها

نام محصولتوضیحات
مرگاتیل RK-90نگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
مرگاتیل RV-1541نگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT و فرمالدئید، مناسب برای انواع محصولات آب پایه

ضد هیدرات

نام محصولتوضیحات
راکاهیدرات LDHIضد هیدرات دز پایین (LDHI)

کاهنده سولفید هیدروژن

نام محصولتوضیحات
راکاسکونج HS-100کاهنده H2S بر پایه تریآزین