واحد فروش :02188843227

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

مواد شیمیایی صنعت فولاد

محصولات اصلی

نام محصولاتتوضیحات
راکتیل PSAفنل سولفونیک اسید

بایوساید ها

نام محصولشکل ظاهریتوضیحات
مرگاتیل RK-90 مایع شفافنگهدارنده ، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT ، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
مرگاتیل RV-1541مایع شفافنگهدارنده ، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT و فرمالدئید ، مناسب برای انواع محصولات آب پایه

ضد کف

نام محصولاتتوضیحات
برتافوم ۱۶۴۵ضدکف غیر سیلیکونی مایع با اکتیو ۱۰۰%