واحد فروش :02188843227

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

مواد شیمیایی صنعت رنگ و رزین

دیسپرس کننده ها

نام محصولتوضیحات
مرکولان RN-40دیسپرس کننده آکریلیک بر پایه سدیم، مناسب برای انواع رنگ‌های معدنی
مرکولان RA-40دیسپرس کننده آکریلیک بر پایه آمونیوم ، مناسب برای انواع رنگ‌های معدنی

بایوسایدها

نام محصولتوضیحات
مرگاتیل RK-90نگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
مرگاتیل RV-1541نگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT و فرمالدئید، مناسب برای انواع محصولات آب پایه

ضد کف ها

نام محصولاتتوضیحات
المینافوم RAFID-3410ضد کف سیلیکونی بر پایه دی متیل سیلوکسان با قدرت عالی
راکدیفوم ۲۲-SLDضد کف سیلیکونی با قدرت خوب ،تخصصی رنگ های آب پایه
راکدیفوم ۳۱۱۵-SLDضد کف سلیکونی مخصوص رنگ های آب پایه
المینافوم SL-18ضد کف سلیکونی مخصوص رنگ های آب پایه
برتافوم ۱۶۰۱ضد کف غیر سیلیکونی بر پایه روغن های معدنی و مناسب برای انواع رنگ های آب پایه
برتافوم ۱۶۱۰ضد کف غیر سیلیکونی بر پایه روغن های معدنی و مناسب برای انواع رنگ های آب پایه
برتافوم ZM-3100ضد کف غیر سیلیکونی بر پایه هیدروکربن های آلی و مناسب برای انواع رنگ های آب پایه
برتافوم MD-1645ضد کف غیر سیلیکونی با قدرت عالی مخصوص کوت

واکس ها

نام محصولاتتوضیحات
نپرامین ۱۰۰- MUPEواکس ۱۰۰ %نانیونیک بر پایه پلی اتیلن با خواص براق کنندگی، پرکنندگی و حجم دهندگی بالا
نپرامین 3050 واکس ۳۰ %نانیونیک بر پایه پلی اتیلن با خواص براق کنندگی، پرکنندگی و حجم دهندگی مناسب
نپرامین ۳۰۶۸واکس بر پایه پارافین با خواص پرکنندگی، حجم دهندگی و ضد چسبندگی
نپرامین 3070واکس بر پایه پارافین-کارنو با خواص براق کنندگی،ضد آبی و ضد چسبندگی

وتینگ ایجنت

نام محصولاتتوضیحات
راکاپن ۶۰ - DOSSوتینگ ایجنت ، حلال و امولسیفایر قوی قابل انحلال در آب و حلال بر پایه دی اکتیل سولفو سوکسینات

سختیگیر آب

نام محصولاتتوضیحات
دنزوسیت ۸۳ - AWSیک سختی گیر مناسب و قوی برای آب های اسیدی و خنثی با سختی بالا
دنزوسیت ۸۳ - NWSیک سختی گیر مناسب و قوی برای آب های قلیایی و خنثی با سختی بالا

حلال های گیاهی و سبز

نام محصولاتتوضیحات
متیل استر آفتاب گردانحلال غیر سمی و زیست محیطی، جایگزین مناسب برای حلالهای پایه نفتی
متیل استر سویاحلال غیر سمی و زیست محیطی، جایگزین مناسب برای حلالهای پایه نفتی
متیل استر کلزاحلال غیر سمی و زیست محیطی، جایگزین مناسب برای حلالهای پایه نفتی
متیل استر نارگیلحلال غیر سمی و زیست محیطی، جایگزین مناسب برای حلالهای پایه نفتی

امولسیفایرها

نام محصولاتتوضیحات
Emulsigrand PES-308
امولسیفایر آنیونیک, وتینگ ایجنت , مناسب اکرلیک امولشن, محلول در آب
Emulsigrand 3668امولسیفایر آنیونیک, وتینگ ایجنت , مناسب چسب های امولشن اکرلیک, مناسب پیگمنت های آلی و معدنی, بالاترین پایداری برای سیستم های آب
Emulsigrand 1073امولسیفایر آنیونیک, وتینگ عالی, پلیمریزاسیون مونومرهای اکرلیک / استایرن, اکرلیک اسید استر ونیل استات