واحد فروش :02188843227

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

مواد شیمیایی صنعت حفاری

مواد اصلی

نام محصولاتتوضیحات
راکدریل BL-7500بیت لوب (Bit Lube)
راکدریل DMEDME
راکدریل DTG-1800شوینده حفاری
راکبراین RB-17جایگزین مناسب کلسیم بروماید

امولسیفایر ها

نام محصولاتتوضیحات
راکدریل PRE-200امولسیفایر اولیه
راکدریل SCE-800امولسیفایر ثانویه

ضد کف ها

نام محصولاتتوضیحات
راکدیفوم SL-80ضدکف سیلیکونی مناسب محیط نفتی
برتافوم ۱۶۶۵ضدکف غیر سیلیکونی مایع با اکتیو ۱۰۰%

ضد خوردگی ها

نام محصولاتتوضیحات
راک اینهیبیت OS-400ضد خوردگی پایه نفت/حلال
راک اینهیبیت WS-700ضد خوردگی پایه آب

بایوسایدها

نام محصولشکل ظاهریتوضیحات
مرگاتیل RK-90 مایع شفافنگهدارنده ، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT ، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
مرگاتیل RV-1541مایع شفافنگهدارنده ، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT و فرمالدئید ، مناسب برای انواع محصولات آب پایه

آنتی اسکالانت

نام محصولاتتوضیحات
راکاسکیل ۸۰۰۰ضد رسوب مناسب حفاری

کاهنده سولفید هیدروژن

نام محصولاتتوضیحات
راکاسکونج HS-100کاهنده H2S بر پایه تریآزین