واحد فروش :02188843227

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

مواد شیمیایی صنعت بتن و ساختمان

ضد آب کننده

نام محصولاتتوضیحات
راکافوب PDC-810ضدآب کننده بتن با مصارف گوناگون پودری

بایوساید

نام محصولشکل ظاهریتوضیحات
مرگاتیل RK-90 مایع شفافنگهدارنده ، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT ، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
مرگاتیل RV-1541مایع شفافنگهدارنده ، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT و فرمالدئید ، مناسب برای انواع محصولات آب پایه

ضد کف ها

نام محصولاتتوضیحات
راکدیفوم R-800ضدکف سیلیکونی پودری غیرقابل حل در آب
دفومکس CNS-40ضدکف سیلیکونی مایع قابل حل در آب