مواد شیمیایی صنعت چرم

مواد اصلی
محصولاتتوضیحات
سولفور سدیمبه عنوان مو بر در مراحل PAINTING و مرحله LIMIMG استفاده میشود
راکفرمین ECO-FIXترکیبی از اسیدهای آلی و معدنی و جایگزین اسید فرمیک
راکفرمین GREENترکیبی از سولفاتهای اسیدی بدون سوزش و بو، جایگزین اسید فرمیک
سولفات کرومماده دباغی پودری با رنگ سبز، جهت دباغی غیر گیاهی
عامل آهک دهی
محصولاتتوضیحات
راکالتال RMBعامل چروک باز کن که همراه با سولفور سدیم جهت مو زدایی و عدم شوک به پوست استفاده میشود
عامل آهک گیری
محصولاتتوضیحات
اپیزودل X2عامل آهک گیر بسیار قوی که میتواند به تنهایی استفاده شود
راکالتال Fعامل آهک گیر با خاصیت وزن دهی و ظریف کردن رخ پوست
راکالتال MSعامل آهک گیر مناسب و جایگزین متا بی سولفیت سدیم بدون ایجاد بوی زننده
آنزیم ها
محصولاتتوضیحات
راکانزیم WS-20آنزیم شستشو پوست خام با ۱۵۰۰lvu
راکانزیم ۷۵۰۰یک ماده قلیایی با آنزیم پروتئاز با با ۱۵۰۰lvu، حاوی نمک و بافرهای آمونیوم
راکانزیم ANWAیک باکتری پروتئازی عامل شستشو اسیدی با اثر ضد چروک
عامل چربی گیری
محصولاتتوضیحات
راپینال Bیک چربی گیر نانیونیک سازگار با محیط زیست مناسب مراحل بیم هاووس و ریتاناژ
راکول ۶۴۲چربی گیر قوی با درصد بالا مناسب مراحل بیم هاووس و ریتاناژ
راکول DGS-100یک چربی گیری حلالی میباشد که یک مزیت آن حل شدن در آب مناسب بیم هاووس
راکول WTOیکی از قوی ترین عوامل خیس کننده با قدرت نفوذ بسیار خوب
عامل خیس کننده و تر کننده
محصولاتتوضیحات
راکول L-151یک خیس کننده قوی آنیونیک با پایه آلکیل آریل سولفونات، مناسب مرحله خیساندن
راکول L-251یک خیس کننده مناسب آنیونیک با پایه آلکیل آریل سولفونات، مناسب مرحله خیساندن
راکول WTOیکی از قوی ترین عوامل خیس کننده با قدرت نفوذ بسیار خوب
آنتی باکتری و قارچ کش
نام محصولتوضیحات
راکبیوساید IST-WBیک آنتی باکتری مناسب با پایه مشتقات فنول
راکبیوساید LP-30یک فونگیساید یا ضد قارچ قوی با پایه TCMTB
مواد تاناژ و ریتاناژ
نام محصولتوضیحات
راکیتان P100سینتن پلیمری مورد استفاده در مرحله PICKLING و قبل از TANNING، با خاصی پری و ضخامت بالای چرم
راکیتان P-98سینتن پروتئینی با اثر پر کنندگی عالی بر روی چرم و پوشاندن کامل حفره ها
راکیتان ALعامل دباغی آلومینیومی
وجیتان Mipanعامل دباغی گیاهی
راکیتان VEG-420نسل جدیدعامل دباغی گیاهی
راکیتان RRNسینتن کروم-آلومینیوم با مزیت رخ بهتر چرم و افزایش سمباده خوری و جلای رنگ رو در محصول نهایی
نوترامول MOعامل قلیایی کننده برای دباغی کروم بر پایه اکسید منیزیم
راکیتان RR7سینتن رزینی پایه دی سیان دی آمید (DCD) خاصیت پر کنندگی قوی زیر شکم ها
راکیتان RHMNسینتن رزینی پایه دی سیان دی آمید (DCD) با رنگ روشنتر و نرمی بیشتر نسبت به راکیتان RR7
راکیتان LFسینتن فنولی با ph حدود ۶ با مزیت پری و ایجاد حالت اسفنجیو موثر در نفوذ خوب مواد گیاهی
راکیتان RHPسینتن کروم-فنول ایجاد حالت پفکی و اسفنجی، پری خوب و یکنواختی رنگ به چرم
راکیتان NLB سینتن فنول-ملامین با خاصیت نرمی، افزایش سفتی، پری خوب (بدون خالی کردن چرم)، عدم تغییر رنگ و مناسب برای چرم های سفید یا روشن
راکیتان RDLE سینتن فنولی با خاصیت نرمی، پری خوب عدم تغییر رنگ و مناسب برای چرم های سفید یا روشن مناسب کراست سفید
راکیتان ROSسینتن جایگزین شونده مواد گیاهی پایه فنلی، دارای خصیت پرکنندگی وسط چرم و نرمی متوسط و افزایش مقاومت و کاهش خاصیت کشسانی چرم
راکیتان RABسینتن فنولی خالص با اثر سفید کنندگی بالا و برای تولید چرم های سفید دارای نرمی خوب و پری خوب به خصوص برای وسط چرم و جلوگیری از خالی و پوچ کردن چرم
راکیتان RP2سینتن بر پایه نفتالین سولفونیک اسید به عنوان نفوذ دهنده قوی با عدد اسیدی مناسب جهت تسهیل در نفود رنگ و مواد گیاهی و دیسپرس کنندگی بالا در تمام لایه های چرم
راکیتان RSNسینتن پایه نفتالین که برای نفوذ و دیسپرس کردن مواد گیاهی و مواد رنگی، نفوذپذیری بالا به علت عدد اسیدی پایین و عدم تغییر رنگ و افزایش سفتی و خشکی چرم
راکیتان RPRسینتن پایه نفتالین که برای نفوذ و دیسپرس کردن مواد گیاهی و مواد رنگی بدون تغییر رنگ، نفوذپذیری بالا به علت عدد اسیدی پایینو افزایش سفتی و خشکی چرم
راکیتان RDسینتن بر پایه ملامین خالص با خاصیت نرمی و پری یکسان و یکنواخت
راکیتان RPAKسینتن خنثی کننده مورد استفاده در کنار سدیم فرمیات با حفظ PH مناسب
راکیتان TAKسینتن خنثی کننده جایگزین مناسب جوش شیرین و یا سایر مواد خنثی ساز
راکیتان RE-808سینتن بر پایه اکریلیکی با درصد ماده جامد ۲۰ الی ۲۲ درصد دارای نرمی خوب و پرکنندگی متوسط
راکیتان RE-600سینتن بر پایه اکریلیکی با درصد ماده جامد ۳۰ الی ۳۵ درصد دارای پری بسیار خوبی
روغن ها
نام محصولتوضیحات
راکول RSLروغنی بر پایه روغن سویا سولفیته با خاصیت پری بسیار عالی به چرم
راکول Atlasروغنی کاملا طبیعی با خاصیت نرمی جذب بالا، ایجاد رخ خیلی خوبی و روغن همه کاره برای انواع چرم
راکول FM-222روغنی بر پایه روغن ماهی سولفیته شده با عملکرد و نرمی بسیار عالی و قابل استفاده در تمامی محصولات چرمی
راکول OFLروغنی بر پایه روغن ماهی (دریایی) با مزیت بوی کمتر و پری و سنگینی خوب
راکول ۷۱۰روغنی بر پایه کرچک سولفینه است که در تولید زیره کابرد فراوانی دارد.
راکول LNE-918روغنی نیمه مصنوعی (نیمه طبیعی) با خاصیت زیر دست خوب و قابلیت جذب بالایی برای چرم های سبک
راکول Sapiromروغنی نیمه مصنوعی (نیمه طبیعی) با خاصیت نفوذ خیلی بالا، بدون بو، عمق جنس رخ چرم رو باز و نرم میکند
راکول RUFروغنی سطحی نیمه مصنوعی ایجاد خصوصیت سختی و نرمی رخ و سطح چرم
راکول CS-414روغنی مصنوعی با نفوذ بسیار بالا و حلالیت بالا، پخش شوندگی کاملا یکنواخت، دارای نرمی متوسط به بالا
راکول Sherup-1194روغنی مصنوعی با نفوذ خوب و نرمی متوسط رو به بالا و مقاوم در برابر نور
پناتور ۵۵۰عامل مکمل دباغی جهت تسهیل حلالیت روغن ها در آبهایی با سختی بالا
لاک و حلال
نام محصولتوضیحات
راک لاکئور EMC-99 50%لاک نیتروسلولزی محلول در آب با خاصیت ایجاد لایه محافظ و براقیت خوب به چرم
راک لاکئور EMC-99 100%لاک نیتروسلولزی دو جانبه محلول در آب و حلال (تینر) با خاصیت ایجاد لایه محافظ و براقیت خوب به چرم
راکسولو MGحلال (تینر) رقیق کننده مورد استفاده لاکها
واکس ها
نام محصولتوضیحات
راکاواکس Montra Pluseواکسی با خصوصیات مقاومت حرارتی بالا باعث کاهش چسبندگی پرس و ایجاد فیلمی نازک و منعطف جهت افزایش لطافت رخ چرم
رنگ
نام محصولتوضیحات
راکپیگمنت Shabrang-73پیگمنت مشکی با خصوصیت ایجاد رخ مشکی یکنواخت به چرم
رزین ها
نام محصولتوضیحات
راکآکریل AM-144 رزین پایه آکریلیکی با درصد ۲۲ با نرمی بالا که میتوان هم به تنهایی و هم با مواد دیگر فینیش مصرف شود
راکآکریل AE-105 رزین پایه آکریلیکی با درصد ۴۲ با نرمی بالا که میتوان هم به تنهایی و هم با مواد دیگر فینیش مصرف شود
فهرست