مواد شیمیایی صنعت نساجی

اسپین فینیش ها
محصولاتتوضیحات
راک اسپین SY-1100مناسب برای خطوط تولید BCF
راک اسپین SY-1200مناسب برای خطوط تولید BCF
راک اسپین SY-1500مناسب برای خطوط تولید کاردینگ
راک اسپین SY-5510مناسب برای Staple
راک اسپین SY-1400مناسب برای خطوط تولید CF
کارلتون RL-300مناسب برای خطوط تولید POY بر پایه پلی‌اتیلن فتی الکل استر
کارلتون RL-500مناسب برای خطوط تولید POY بر پایه EO-PO
گلامور TH-810مناسب برای خطوط تولید FDY
آنتی استاتیک ها
محصولاتتوضیحات
راک استات ۳۲۲۶آنتی استاتیک مناسب برای انواع نخ و پارچه‌های سینتتیک و طبیعی
راک استات ۱۲۰۴۵آنتی استاتیک با اکتیو بالا برای انواع نخ و پارچه‌های سینتتیک و طبیعی
نرمکن ها
محصولاتتوضیحات
راکاسافت RNYنرم‌کن نانیونیکی پرک
راکاسافت PNC-250نرم‌کن خمیری نانیونیک
راکاسافت PCC-200نرم‌کن خمیری کاتیونیک ۲۰% بر پایه استر آمید
راکاسافت PCC-300نرم‌کن خمیری کاتیونیک ۳۰% بر پایه استر آمید
راکاسافت PCE-150نرم‌کن خمیری کاتیونیک ۲۰% بر پایه پلی اتیلن فسفریک اسید استر
میکروسیل ASP-40نرم‌کن میکرو امولسیونی بر پایه متیل سیلوکسان
ماکروسیل MSP-35نرم‌کن ماکرو امولسیونی بر پایه متیل سیلوکسان
واکس ها
محصولاتتوضیحات
نپرامین MUPE-100واکس ۱۰۰% پلی اتیلنی با خواص براق کنندگی، پرکنندگی و حجم دهندگی بالا
نپرامین ۳۰۵۰واکس ۳۰% پلی اتیلنی با خواص نرم کنندگی، پر کنندگی، حجم دهندگی و آنتی استاتیک
بایوسایدها
محصولاتتوضیحات
مرگاتیل RK-90نگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
مرگاتیل RV-1541نگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT و فرمالدئید، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
دیسپرس کننده ها
نام محصولتوضیحات
راکتانول WSدیسپرس کننده انواع رنگ‌های آنیونیک و نانیونیک بر پایه آروماتیک اسید سولفونیک سدیم سالت
راکتانول VS-100دیسپرس کننده رنگ های ری اکتیو، مستقیم و اسیدی بر پایه نفتالن فرمالدهید با وزن مولکولی بالا همراه با سایر مواد ارگانیک
محصولات تکمیل (Finish)
نام محصولتوضیحات
راکاپن AOW صابون پس شور
راکافیکس EDفیکس کننده رنگ های مستقیم و ری اکتیو با درصد فرمالدهید بسیار کم
راکافیکس Mفیکس کننده پیگمنت های امولسیون در چاپ پارچه
راکافیکس KVSضد چروک و عامل فیکس کننده
راکاپن COMBO-90خیس کننده با حداقل کف و خواص شویندگی و نفوذ بالا
راکاپن QW-100عامل مرسرایزینگ و خیس‌کننده محیط‌های قلیایی با سود سوزآور برای نخ‌های کتان و پلی‌استر با درصد اکتیو ۱۰۰%
راکاپن QW-50عامل مرسرایزینگ و خیس‌کننده محیط‌های قلیایی با سود سوزآور برای نخ‌های کتان و پلی‌استر با درصد اکتیو ۵۰%
دزونیست AWS-83سختی‌گیر قوی آب‌های صنعتی با اکتیو بالا
دزونیست NWS-84سختی‌گیر مناسب برای آب‌های صنعتی
راکاپن RAGعامل دیسپرس‌کننده، واشینگ آف و ترسیب یون‌های کلسیم، منیزیم و آهن
راکاپن ST-22پایدار ‌کننده آب اکسیژنه
راکاپن WA-22عامل شستشو دهنده قوی با خواص خیس‌کنندگی و از بین بردن روغن بسیار خوب
راکاپن YS-23عامل شستشو دهنده فاقد حلال و مناسب برای از بین بردن انواع روغن‌ها، واکس‌ها و آلودگی‌ها در پارچه‌های طبیعی و سینتتیک
راکاپن DOSعامل نفوذ دهنده مناسب
ضد کف ها
نام محصولتوضیحات
برتافوم ۱۶۱۶ضد کف غیرسیلیکونی بر پایه روغن‌های معدنی با اکتیو ۱۰۰%
برتافوم ۱۶۲۰ضد کف غیرسیلیکونی بر پایه روغن‌های معدنی با اکتیو ۱۰۰%
راکدیفوم SLT-660ضد کف سیلیکونی مناسب برای کف کم با پایداری پایین
راکدیفوم SC-45ضد کف سیلیکونی مناسب برای کف نسبتاً زیاد با پایداری بالا
راکدیفوم TX-10ضد کف سیلیکونی مناسب برای کف زیاد با پایداری خیلی زیاد
راکدیفوم RFD-50ضد کف سیلیکونی مناسب برای کف پایدار بسیار زیاد و میکروحباب‌های موجود
فهرست