مواد شیمیایی صنعت رنگ و رزین

دیسپرس کننده ها
نام محصولتوضیحات
مرکولان RN-40دیسپرس کننده آکریلیک بر پایه سدیم، مناسب برای انواع رنگ‌های ارگانیک و معدنی
مرکولان RA-40دیسپرس کننده آکریلیک بر پایه آمونیوم، مناسب برای انواع رنگ‌های ارگانیک و معدنی
بایوسایدها
محصولاتتوضیحات
مرگاتیل RK-90نگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
مرگاتیل RV-1541نگهدارنده، ضد قارچ و کپک بر پایه CMIT/MIT و فرمالدئید، مناسب برای انواع محصولات آب پایه
براشینگ
نام محصولتوضیحات
براش‌ول PT-3455افزودنی بر پایه آلکیل آریل سولفونات جهت افزایش قابلیت فرچه خوری، روانی و براقیت انواع رنگ های آب پایه
ضد کف ها
نام محصولتوضیحات
المینافوم RAFID-3410ضد کف سیلیکونی بر پایه دی متیل سیلوکسان با قدرت عالی
راکدیفوم NSضد کف سیلیکونی مناسب برای انواع رنگ های آب پایه
برتافوم ۱۶۰۱ضد کف غیر سیلیکونی بر پایه روغن های معدنی و مناسب برای انواع رنگ های آب پایه
برتافوم ۱۶۱۰ضد کف غیر سیلیکونی بر پایه روغن های معدنی و مناسب برای انواع رنگ های آب پایه
برتافوم ZM-3100ضد کف غیر سیلیکونی بر پایه هیدروکربورهای آلی و مناسب برای انواع رنگ های آب پایه
واکس ها
نام محصولتوضیحات
نپرامین MUPE-100واکس ۱۰۰% نانیونیک بر پایه پلی اتیلن با خواص براق کنندگی، پرکنندگی و حجم دهندگی بالا
نپرامین ۳۰۵۰واکس ۳۰% نانیونیک بر پایه پلی اتیلن با خواص براق کنندگی، پرکنندگی و حجم دهندگی مناسب
نپرامین ۳۰۶۸واکس بر پایه پارافین با خواص پرکنندگی، حجم دهندگی و ضد چسبندگی
نپرامین ۳۰۷۰واکس بر پایه پارافین - کارنوبا با خواص عامل براق کنندگی، پرکنندگی و ضد چسبندگی
نپرامین ۳۰۷۵واکس کاتیونیک بر پایه پلی اتیلن اتر و نمک‌های آمونیوم چهار ظرفیتی مناسب برای انواع رنگ‌ها با خاصیت آنتی استاتیک و ضد چسبندگی مناسب
فهرست