راکاپون RCP-5

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

راکاپون RCP-5

Rockapon RCP-5 ماده ای برای افزایش قدرت شوینده ها و عامل جلوگیری از نشست مجدد آلودگی بر روی پوست پس از استفاده از شوینده های مایع است. از این ماده می توان در شوینده های بدون فسفات یا کم فسفات استفاده کرد.

ویژگی ها
شکل ظاهری مایع شفاف زرد
ماهیت کوپولیمر آکرلیک
ویسکوزیته در دمای 23 درجه cp300 ± 2000
خاصیت یونی آنیونی
درصد ماده جامد 1 ±41
چگالی در دمای 23 درجه حداکثر 3/td>
عدد صابونی 165 الی 195
درصد مونو استر 1.25 تا 1.30
PH (محلول 10 درصد) 0.5 ± 8
قابلیت انحلال در آب با قابلیت انحلال نسبتا خوب
متوسط جرم مولکولی 65000 الی 75000
ایمنی طبق تجربیات ما، این ماده اثر سوئی بر سلامتی ندارد.
شرایط نگهداری در مکانی خشک، خنک، با تهویه مناسب، زیر 30 درجه، و به دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود
بسته بندی کیسه های 20 PE کیلوگرمی
موارد استفاده و توصیه ها:

Rockapon RCP-5 ذرات جامد معلق را دیسپرس می کند و از نشست آلودگی و incrustation جلوگیری می کند. آن را می توان در انواع شوینده ها از جمله شوینده های خانگی و همچنین امولسیون کننده ها و صابون های آنیونی و غیریونی استفاده کرد.

  • وقتی از این ماده در شوینده های مایع استفاده شود، قدرت آنها با شوینده های پودری برابری می کند.
  • فرمول پایدار بدون جداسازی
  • سازگاری عالی با انواع ترکیب های روکنشگرها در فرمول
  • کاهش نشست خاک و آلودگی حتی در حضور مقادیر زیاد آلودگی و خاک
  • مقدار مصرف این ماده 4 تا 6 درصد به صورت دریافت شده در بسته بندی، و 1.6 الی 2.4 درصد به صورت فعال می باشد.