راکاپون CAPB

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

راکاپون CAPB

Rockapon CAPB نوعی روکنشگر آمفوتری است که در صورتی که به همراه روکنشگر های آنیونی مانند سدیم لوریل اتر سولفات، یا تری اتانول امین لوریل اتر سولفات به کار رود، باعث کاهش کشش سطحی و حساسیت پوست می شود. از آنجایی که این ماده با روکنشگرهای کاتیونی سازگار است، از آن در نرم کننده های مو استفاده می شود. Rockapon CAPB یک عامل وتینگ و امولسیون کننده بسیار خوب برای کاربردهای مختلف می باشد.
ویژگی ها
شکل ظاهری مایع بی رنگ مایل به زرد
ماهیت کوکوآمیدو پروپیل بتائین
خاصیت یونی آمفوتری
PH (محلول 1:10) 6 الی 7.5
درصد ماده جامد 25 الی 27
مقدار آمین حداکثر 4
درصد NaCl 3 الی 5
ایمنی طبق تجربیات ما، این ماده اثر سوئی بر سلامتی ندارد.
شرایط نگهداری در مکانی خشک و در دمای اتاق نگهداری شود.
بسته بندی بشکه های 50 تا 200 کیلوگرمی
موارد استفاده و توصیه ها:
  • محلول آبی با ویسکوزیته پایین (قابل پمپاژ)
  • Rockapon CAPB به صورت سرد با روکنشگرهای آنیونی، کاتیونی، و غیریونی وارد واکنش می شود.
  • کف مناسب. سختی آب کیفیت کف را تحت تاثیر قرار نمی دهد.
  • روکنشگرهایی آنیونی رایج که چربی پوست را به کلی از بین می برند و به پوست آسیب می رسانند، بعد از افزودن این ماده سازگاری خیلی بیشتری با پوست پیدا می کنند.