راکانسر SA-123

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

راکانسر SA-123

  عامل وارد کننده حباب های ریز هوا به بتون است. این حباب ها با استفاده از یک عامل گازبرد کننده به بتون وارد می شوند تا کارآیی بتون و مقاومت آن در برابر شرایط جوی افزایش یابد.

ویژگی ها
شکل ظاهری مایع زرد
ماهیت ترکیبات آمونیوم درجه 4
خاصیت یونی آنیونی
PH (محلول 1:10) 0.5 ± 7
محتوای کلراید (pm) حداکثر 200
قابلیت انحلال محلول در آب
مدت زمان نگهدای قابل حل در آب
بسته بندی بشکه های 50 تا 200 کیلوگرمی