راکانسر CU-223

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

راکانسر CU-223

 یک ترکیب گیرش ( Curing ) برای بتون تازه می باشد که بعد از پایان یافتن عملیات گیرش به آسانی از بتون زدوده می شود تا ضد آب کننده ها و روکش ها را بتوان به آن اضافه کرد. برخی از مزایای استفاده از این ماده عدم نیاز به آبیاری و وتینگ بتون است.

ویژگی ها
شکل ظاهری مایع شیری
ماهیت امولسیون موم اکسیده قطبی
خاصیت یونی غیر یونی
PH (محلول 1:10) 0.5 ± 7
مدت زمان نگهداری تا یک سال در فضای بسته
بسته بندی بشکه های 50 تا 200 کیلوگرمی
عامل گیرش