بتن و صنعت ساختمان

— مواد شیمیایی بتن و مصالح ساختمانی
  • راکانسر SA-123
    یک ماده خام برای تولید عامل گازبرد کننده هوا در مخلوط بتون و مواد شیمیایی ساخت و ساز می باشد.

  • راکانسر CU-223
    یک ماده برپایه مواد پلیمریزه محلول در آب است که به بتون چسبندگی لازم را بعد از خشک شدن می دهد.

  • راکانسر SNF-01

  • راکانسر RCP-500

  • راکافوب PDC-810