راک دفوم RFD

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

راک دفوم RFD

یک کف زدای امولسیونی غیرسیلیکونی تغلیظ شده است، که در صنایع غیرغذایی و مخصوصا صنعت رنگ کاربرد دارد.

ویژگی ها
شکل ظاهری مایع شیری رنگ ویسکوز
ماهیت دی متیل سیلوکسان
خاصیت یونی غیر یونی
PH (محلول 10 درصد) 1 ±5
درصد ماده جامد 1± 65
درصد رطوبت 2±30
چگالی (گرم بر سانتی متر مکعب) 1.00 الی 1.05
ایمنی طبق تجربیات ما، این ماده اثر سوئی بر سلامتی ندارد.
بسته بندی بشکه های سر باز PE 100 کیلوگرمی

Rockdefoam RFD باید قبل از استفاده به نسبت خاصی رقیق شود، در غیر این صورت فعالیت این ماده آنطور که باید نخواهد بود.
مقدار مصرف 10 تا 50 ppm به صورت رقیق نشده است.

100 کیلوگرم Rockdefoam RFD را در ظرف بریزید.
میکسر را روشن کنید ( و با سرعت 20 تا 35 دور در دقیقه باشد.)
20 کیلوگرم آب بدون یون داغ (80 الی 85 درجه) اضافه کرده، به مدت نیم ساعت مخلوط کنید.
30 کیلوگرم آب بدون یون داغ (80 الی 85 درجه) اضافه کرده، به مدت نیم ساعت مخلوط کنید.
مرحله 4 را تا حصول کف زدای مطلوب تکرار کنید.

نکته: می توانید بعد از مرحله 4 آب سرد هم اضافه کنید. امولسیون حاصل تا 2 الی 3 درصد رقیق شده به مدت 1 روز پایدار خواهد بود.