راک دفوم 4535

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

راک دفوم 4535

یک کف زدای سیلیکونی است که در صنعت کاغذ کاربرد دارد. Rockdefoam 4535 عاری از مواد خارجی است.

ویژگی ها

ایمنیطبق تجربیات ما، این ماده اثر سوئی بر سلامتی ندارد.

شکل ظاهری مایع سفید روان
درصد ماده فعال حداقل 10 درصد امولسیون سیلیکونی فعال
خاصیت یونی غیر یونی
قابلیت انحلال به سرعت در آب سرد حل میشود. به آسانی در سیستم کف دیسپرس می شود
پایداری بسیار پایدار. پایداری بالا در بازه PH 7 تا 12. قابلیت کف زدایی سریع. کف زدایی و کنترل کف طولانی مدت تا دمای 100 درجه سانتی گراد
قابلیت اشتعال غیرقابل اشتعال در شرایط زیر:تا دمای 100 درجه سانتی گراد تا فشار هوای 8.5 بار و در حضور اکسیژن 95 درصد
اعتبار پیشنهاد : 2 ماه
بسته بندی 110 کیلوگرم

Rockdefoam 4535 برای کنترل کف در فرایند شستشوی پالپ به کار می رود.