پرولینا 4301

تذکر

طبق دانش و تجربیات فنی ما، اطلاعات فوق صحیح و دقیق میباشند. توصیه میشود قبل از مصرف، اطلاعات فوق در مورد موارد استفاده مختلف بررسی شود.

پرولینا 4301

Properties
Appearance: Yellow Bright Liquid
Ionic Character Nonionic
pH (10%) 8.5-10.5
Density (gr/cm³): 1.04
Solid Content %: 80
Solubility: Soluble in water
Stability Stable in natural media
Shelf Life: Stable for 3 years in unopened bags
Compatibility: Compatible with nonionic surfactant and anionic surfactant
Packing: Available in 120, 1200 kg drums
Wetting Agent