کلزا متیل استر

کلزا متیل استر

همانطور که امروزه شرکت ها سخت در تلاش هستند که امنیت را برای کارکنانشان بهبود بخشیده و به ملزومات قانونی دست یابند ، میزان علاقه به محصولات بایو زیستی که قابل جایگزین با مواد شیمیایی پایه نفتی میباشند در حال گسترش است.
کلزا متیل استر یک حلال پایه زیستی ساخته شده از روغن سویا می باشد که یک جایگزین مناسب برای حلال های پایه نفتی می باشد. کلزا متیل استر مزایای فراوانی را در مقایسه با حلال های سنتی دارد.

ویژگی ها

 

 

شکل ظاهری مایع
رنگ زرد کم رنگ
شفافیت شفاف
 عدد اسید (mg.KOH/gr) : ماکزیمم 1
عدد صابونی (mg.KOH/gr): 190 تا 196
عدد یدی (gr.I2/100 gr): 110 تا 130
چگالی g/m3 (C25° @): 0.880 تا 0.890
حلالیت در آب نامحلول
میزان رطوبت (درصد): 0.04
نقطه اشتعال (°C) : 167
بسته بندی  بشکه های 200 یا مخزن 1000 کیلویی
طول عمر حداکثر 12 ماه

کلزا متیل استر کاربردهای متفاوتی را در صنایع مختلف دارد. در میان کاربردهای متعدد ، مهمترین کاربرد کلزا متیل استر به عنوان یک سوخت جایگزین زیست محیطی برای محصولات پایه نفتی می باشد.