سویا متیل استر

سویا متیل استر

همانطور که امروزه شرکت ها سخت در تلاش هستند که امنیت را برای کارکنانشان بهبود بخشیده و به ملزومات قانونی دست یابند ، میزان علاقه به محصولات بایو زیستی که قابل جایگزین با مواد شیمیایی پایه نفتی میباشند در حال گسترش است.
سویا متیل استر یک حلال پایه زیستی ساخته شده از روغن سویا می باشد که یک جایگزین مناسب برای حلال های پایه نفتی می باشد. سویا متیل استر مزایای فراوانی را در مقایسه با حلال های سنتی دارد.

ویژگی ها

 

 

شکل ظاهری مایع
رنگ زرد کم رنگ
شفافیت شفاف
 عدد اسید (mg.KOH/gr) : ماکزیمم 2
عدد صابونی (mg.KOH/gr): 180 تا 200
عدد یدی (gr.I2/100 gr): 120 تا 140
چگالی g/m3 (C25° @): 0.840 تا 0.850
حلالیت در آب نامحلول
میزان رطوبت (درصد): 0.14
نقطه اشتعال (°C) : 160
بسته بندی  بشکه های 200 یا مخزن 1000 کیلویی
طول عمر حداکثر 12 ماه

سویا متیل استر کاربرد های متفاوتی را در صنایع مختلف دارد. در میان کاربردهای متعدد ، مهمترین کاربرد سویا متیل استر به عنوان یک سوخت جایگزین زیست محیطی برای محصولات پایه نفتی می باشد.