تبریک روز صنعت پتروشیمی

پیش‌بینی‌ها و راهکارهایی برای آینده اقتصادی ایران
جولای 28, 2016
تامین منابع مالی چالش مهم صنعت پتروشیمی
نوامبر 5, 2017

در تیر ماه سال 92 با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور روز هشتم دی‌ماه به عنوان روز صنعت پتروشیمی در تقویم رسمی کشور نامگذاری شده است.