آفتابگردان متیل استر

آفتابگردان متیل استر

متیل استر آفتاب گردان از استر اسید های چرب مشتق شده از روغن آفتاب گردان به عنوان ماده اولیه اصلی به دست میاد. خصوصیات فیزیکی متیل استر آفتاب گردان بیشتر شبیه به سوخت های فسیلی دیزلی می باشد تا روغن های گیاهی خاص ، اما خصوصیات شیمیایی بسته به نوع روغن گیاهی می باشد.

معمولا یک ترکیب اسید های چرب گوناگون متیل استر به عنوان بایودیزل ، که به عنوان سوخت جایگزین مناسب شناخته می شود.
متیل استر آفتاب گردان مشخصات فیزیکی شبیه به دیزل های مرسوم داشته و به عنوان یک حلال غیر سمی و زیست محیطی شناخته می شود.
بعضی از خصوصیات بایو دیزل ها متفاوت از دیزل های فسیلی بوده و برای رفتار حرارتی پایین و کند کردن فرآیند اکسیده کردن استفاده می شود.

ویژگی ها

 

 

شکل ظاهری مایع
رنگ زرد کم رنگ
شفافیت شفاف
 عدد اسید (mg.KOH/gr) : ماکزیمم 2
عدد صابونی (mg.KOH/gr): 180 تا 200
عدد یدی (gr.I2/100 gr): 110 تا 125
چگالی g/m3 (C25° @): 0.860 تا 0.900
حلالیت در آب نامحلول
رطوبت (درصد): 0.08
نقطه اشتعال (°C) : 167
بسته بندی بشکه های 100 کیلیویی
طول عمر حداکثر 12 ماه
موارد استفاده و توصیه ها:

متیل استر آفتاب گردان کاربردهای متفاوتی را در صنایع مختلف دارد.
در میان کاربردی های متعدد ، مهمترین کاربرد متیل استر آفتاب گردان به عنوان یک سوخت جایگزین زیست محیطی برای محصولات پایه نفتی می باشد.