مواد شیمیایی بهداشتی و شوینده

Rockapon CAPB
Rockapon CAPB نوعی روکنشگر آمفوتری است که در صورتی که به همراه روکنشگر های آنیونی

Rockapon EGMS
Rockapon EGMS یک عامل صدفی کننده، ماسک کننده، و نرم کننده در امولسیون

Rockapon EGDS
Rockapon EGDS یک عامل صدفی کننده، ماسک کننده، و نرم کننده در امولسیون

Rockapon RCP-5
Rockapon RCP-5 ماده ای برای افزایش قدرت شوینده ها و عامل جلوگیری از نشست

Rockapon ADMB
This Product is a kind of amphoteric surfactants derived from Alkyl Dimethyl Amine that is compatible with the anioni
  • Rockapon CAPB

    Rockapon CAPB نوعی روکنشگر آمفوتری است که در صورتی که به همراه روکنشگر های آنیونی

  • Rockapon EGMS

    Rockapon EGMS یک عامل صدفی کننده، ماسک کننده، و نرم کننده در امولسیون